Membina Projek Internet of Things (IOT) Di Rumah Anda

Butiran

Untuk siapa kursus ini

  • IR 4.0 telah tiba di negara kita, namun adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi ombak technology baru ini? Kursus ini sesuai untuk pelajar yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai IOT dan bagaimana untuk menggunakan IOT dalam kehidupan harian.

Butiran Kursus

Peserta dapat mengetahui bagaimana untuk mengaplikasikan ilmu tentang IoT sama ada di rumah, tempat kerja atau sewaktu membuka syarikat baharu. Peserta juga akan didedahkan dengan IoT secara Hands-On Training. Selain itu, peserta juga akan lebih bersedia untuk menghadapi ombak IR 4.0 yang akan melanda negara kita dan mampu menghasilkan projek yang setanding dengan negara luar.

Apa yang anda akan pelajari

Peserta dapat belajar membuat projek loT di rumah seperti projek Smart Azan, Smart Intruder System, Smart CCTV, Smart Temperature dan Projek Selamat Datang.