Menghasilkan Video Menegak Menarik Untuk Media Sosial

Butiran

Untuk siapa kursus ini

  • 1. Usahawan 2. Trainer 3. Jurujual 4. Kumpulan Pengurusan dan Profesional/Pelaksana dari kementerian dan jabatan/agensi

Butiran Kursus

Rekayasa kemahiran penerbitan video menggunakan telefon pintar menerusi teori dan amali dengan mengimplementasi konsep storytelling seiring lanskap media sosial.

Apa yang anda akan pelajari

Di akhir program ini, para peserta akan dapat : 1. Merancang content mengikut keberkesanan media sosial 2. Merekayasa penerbitan mengikut lima keperluan berkomunikasi menggunakan video 3. Berkemahiran menerbitkan video menggunakan telefon pintar dengan mengaplikasikan teknik 'So -Class' 4. Berkemahiran dalam menyunting video mengggunakan telefon pintar dengan mengaplikasikan teknik 'Six Elements of Video Manipulation'