Untuk siapa kursus ini

 • Untuk semua usahawan yang ingin mengurus akaun syarikat dengan berkesan.

Butiran Kursus

Bagaimana prestasi syarikat anda? Adakah ia lebih baik dari tahun lalu? Bolehkah ia terus bersaing? Terlebih hutang? Apa – tak mampu bayar hutang jangkapendek? Syarikat tidak memenafaatkan sumber dan modal? Adoiiiii Analisa nisbah diambil dari penyata kewangan (Kunci Kira-kira, penyata pendapatan dan penyata alir tunai) untuk melaksanakan analisa kuantitatif untuk menilai kedudukan syarikat dari segi kecairan, kekuatan (leverage), pertumbuhan, margin, keberuntungan, kadar pulangan (rates of return), nilai (valuation) dan lain lain. Ambil lah langkah pertama ini – keluar lah dari kesepian dan kegelapan data data penyata kewangan. Ketahui cara langkah demi langkah bagaimana ia nya boleh memberi gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan syarikat anda.


Apa yang anda akan pelajari

(i) Nisbah kecairan (Liquidity ratios), (ii) Nisbah Leverage (Leverage ratios), (iii) Nisbah Kecekapan (Efficiency ratios), (iv) Nisbah Keberuntungan (Profitability ratios) dan (v) Nisbah Nilai Pasaran (Market value ratios).

Bagaimana prestasi syarikat anda? Adakah ia lebih baik dari tahun lalu? Bolehkah ia terus bersaing? Terlebih hutang? Apa – tak mampu bayar hutang jangkapendek? Syarikat tidak memenafaatkan sumber dan modal? Adoiiiii

Analisa nisbah diambil dari penyata kewangan (Kunci Kira-kira, penyata pendapatan dan penyata alir tunai) untuk melaksanakan analisa kuantitatif untuk menilai kedudukan syarikat dari segi kecairan, kekuatan (leverage), pertumbuhan, margin, keberuntungan, kadar pulangan (rates of return), nilai (valuation) dan lain lain.

Ambil lah langkah pertama ini – keluar lah dari kesepian dan kegelapan data data penyata kewangan. Ketahui cara langkah demi langkah bagaimana ia nya boleh memberi gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan syarikat anda.

Mengenai tutor

6.png
 • 0.00 Instructor Rating
 • 0 Ulasan
 • 1 Pelajar
 • 3 Kursus

Dr Jamalludin Helmi Hashim

Prof Madya Dr Jamalludin Helmi Hashim mempunyai pengalaman luas dalam sektor pendidikan, kerajaan dan korporat. Beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang “pengamal perakaunan” (accounting praticitoner) dalam syarikah korporat sehinggan beroleh gelaran Akauntan Bertauliah (Chartered Accountant). Kemudian beliau memindahkan pengalaman industri ke dalam kampus universiti. Selama hampir 26 tahun berada dalam Institusi Pengajian Tinggi (Awam dan Swasta) melayakkan beliau menjawat gelar Professor Madya dengan kelayakan akademik beliau adalah Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Perakaunan. Justeru, pengiktirafan terakhir yang diraih sehingga kini adalah ASEAN Certified Professional Accountant (ASEAN CPA). Sepanjang tempoh itu beliau menajamkan kemahiran perakaunan, pengekosanm belanjawan serta selok belok coaching sehingga diiktiraf pula sebagai seorang tenaga Jurulatih bertauliah (Train the Trainer – TTT) oleh Jabatan Sumber Manusia MALAYSIA (HRDF). Ratusan bentuk program dan kursus dikendalikan termasuk kursus asas hingga lanjutan Simpankira dan Perakaunan, termasuk Pengekosan (Costing), Kursus Pengurusan Kewangan serta program kawal selia (coaching) usahawan di bawah badan badan kerajaan termasuk Yayasan Pembangunan Usahawan (YPU) Terengganu, MARA dan PUNB. Di hujung kerjaya sebagai ahli akademik, Prof Madya Dr Jamalludin Helmi Hashim berhajat menyumbang pengetahuan dan kemahiran untuk meredakan stress para usahawan yang terus menerus menjawap tidak tahu untuk sesuatu yang mereka wajib tahu sebelum terjun ke alam perniagaan.

Maklum Balas pelajar

 • Stars 5
 • 0%
 • Stars 4
 • 0%
 • Stars 3
 • 0%
 • Stars 2
 • 0%
 • Stars 1
 • 0%

0

Rating Kursus

Senarai maklum balas:

Tiada maklum balas untuk kursus ini.

Harga
RM25.90

Langgan Sekarang

  Ciri-ciri utama

 • Modul 5
 • Masa 00:43:01
 • Bahasa Bahasa Melayu