Pengenalan Asas Takaful

Butiran

Untuk siapa kursus ini

  • Untuk pelajar yang ingin memahami kehendak, keperluan dan manfaat TAKAFUL.

Butiran Kursus

Asas TAKAFUL di dalam kehidupan dan matlamat kewangan.

Apa yang anda akan pelajari

1 : DEFINISI TAKAFUL 2 : KONSEP TAKAFUL 3 : FALSAFAH TAKAFUL PENGENDALIAN OPERASI 4 : APLIKASI TAKAFUL 5 : KEISTIMEWAAN DAN MANFAAT TAKAFUL