Teknik Asas Menjayakan Pembentangan Takaful

Butiran

Untuk siapa kursus ini

  • Untuk usahawan ataupun agen-agen yang ingin menambahkan kemahiran ketika berurusan dengan prospek atau klien.

Butiran Kursus

Adalah amat penting bagi anda sebagai seorang agen untuk menguasai kemahiran yang betul dan berkesan dalam pembentangan takaful. Teknik-teknik asas seperti bahasa tubuh, tempo suara dan sebagainya perlu dititikberatkan agar dapat menambahkan keyakinan prospek terhadap anda. Dengan ini, anda akan berjaya menarik perhatian dan tumpuan mereka terhadap pembentangan anda.

Apa yang anda akan pelajari

Beberapa pecahan teknik anda perlu dikuasai. Antaranya; 1) Pemilihan Tempat 2) Kelengkapan Pembentangan 3) Pengetahuan Mengenai Produk 4) Bahasa Tubuh 5) Bahasa Tubuh Posisi Mata 6) Bahasa Tubuh Fungsi Telinga 7) Bahasa Tubuh Posisi Tangan 8) Bahasa Tubuh Posisi Kaki 9) Bahasa Tubuh Ekspresi Wajah 10) Tempo Suara